Horní Jelení minimapa

Obecní úřad v Horním Jelení na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) předkládá tuto

 

Výroční zprávu

o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona v roce 2004

a) V roce 2004 byly podány celkem tři písemné žádostí o poskytnutí informací. Na všechny tři žádosti o informace byla podána písemná odpověď, ve lhůtě stanovené zákonem, tedy do 15 dnů.

b) ------------

c) ------------

d) ------------

e) ------------

 

V Horním Jelení dne: 10.1.2005

 

Jan Petraš

místostarosta

 

 

 

Menu

Vyhledat v textu

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

Návštěvnost stránek

662253