Horní Jelení minimapa

 Obecní úřad v Horním Jelení na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) předkládá tuto

Výroční zprávu

 

o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona

1) V roce 2001 byly podány celkem tři písemné žádosti o poskytnutí informací. Na všechny tři žádosti o informace byla podána písemná odpověď. Na dvě žádosti o podání informací byla odpověď poskytnuta ve lhůtě stanovené zákonem pro rok 2000, tedy do 22 dnů.

Na jednu žádost bylo odpovězeno ve lhůtě 47 dnů.

2) K poskytnutým informacím nebylo podáno odvolání.

3) Lhůty pro poskytnutí informací ze strany povinného subjektu (OÚ Horní Jelení) pro rok 2002 jsou 15 kalendářních dnů, v případě prodloužení 25 kalendářních dnů.

4) Povinně zveřejňované informace jso vyvěšeny v přízemí na chodbě OÚ. Tyto informace lze rovněž v roce 2002 získat na internetové stránce: http://www.obcepardubicka.cz/hornijeleni

 

V Horním Jelení dne: 14.1.2002

 

Jan Petraš

zástupce starosty

 

 

 

 

 

Menu

Vyhledat v textu

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

Návštěvnost stránek

662246