Horní Jelení minimapa

 Obecní úřad v Horním Jelení na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) předkládá tuto

 

 Výroční zprávu

o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona

 

a) V roce 2002 bylo podáno celkem šest písemných žádostí o poskytnutí informací. Na čtyři žádosti o informace byla podána písemná odpověď, na dvě žádosti byly připraveny materiály k nahlédnutí. Na tři žádosti o podání informací byla odpověď poskytnuta ve lhůtě stanovené zákonem, tedy do 15 dnů.

Ve dvou případech žádosti o poskytnutí informace byla lhůta prodloužena o deset dnů v souladu s § 14 odst 5 písm b) zákona.

V jednom případě žádosti o poskytnutí informace nebyl dodržen termín 15 dnů z důvodů technické chyby - špatně uvedená adresa.

b) K poskytnutým informacím byly podány dvě odvolání.

V prvním případě bylo podáno odvolání k rozhodnutí obecního úřadu z důvodů nevyhovění žádosti v plném rozsahu. Toto odvolání bylo odvolacím orgánem, radou obce zamítnuto.

Ve druhém případě bylo podáno odvolání k neposkytnutí informací v termínu do 15 dnů. Toto odvolání bylo však podáno po termínu určeném pro odvolání. (§15 odst 4 zákona)

c) ------------

d) ------------

e) ------------ 

V Horním Jelení dne: 20.1.2003

 

Jan Petraš

místostarosta

 

 

 

 

 

Menu

Vyhledat v textu

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

Návštěvnost stránek

662239