Horní Jelení minimapa
Drobečková navigace

Město Horní Jelení > Dění ve městě > Historie města

Historie města

Poloha

Okolní hluboké lesy vtiskly obci podtext klidu, ticha a pohody. Je výhodným výchozím centrem pro putování a výlety do okolí. Leží na východním okraji okresu Pardubice, na rozhraní mezi Orlickým podhůřím a Polabskou nížinou.

erb městaHistorie a památky

Nejstarší období obce je spojováno s loveckým hrádkem, který zde stával již v dobách předhusitských. Později kolem něho vznikala pastevní víska. To byl základ obce, která zde vznikla a nesla název Svrchní Jelení. Pro svoji polohu na kopečku a pro hojnost vysoké jelení zvěře. Teprve později vzniká východně od Svrchního - Horního Jelení druhá vesnička nazvaná Spodní - později Dolní Jelení. Obě obce vytvářely jakýsi jednotný celek, a proto historie obou obcí (a možná již i osady Rousínov) je psána stejnými slovy a neliší se od sebe.

Prvním známým držitelem jelenského panství byl král Jiří z Poděbrad. První zmínka o obcích jelenských je z roku 1495, kdy kupuje jelenské prostory velmož Vilém z Pernštejna, který v okolí založil celou řadu rybníků, z nichž se dodnes zachovaly Pětinoha, Hanzlíkovec a Pecenský. 

Kolem roku 1555 bylo Horní Jelení povýšeno na městečko. Rod Pernštejnů drží majetky až do roku 1556, kdy se majitelem panství stává falckrabí na Rýně a solnohradský arcibiskup Arnošt, který v roce 1558 prodává panství Přibíku Benešovi Sekerkovi ze Sedčic. V této době byl na Jelení vystavěn pivovar s chmelnicí. 

V roce 1573 kupuje jelenská panství rytíř Heřman Varlich z Bubna a na Skášově. V letech 1600 - 1602 dal na Horním Jelení postavit kostel s dřevěnou zvonicí. Po úpravách v letech 1850 - 1864 se stal významnou kulturní památkou obce. Vedla kostela byla v roce 1698 postavena dřevěná fara, která byla v roce 1823 nahrazena zděnou farou. Roku 1734 se Horní Jelení stává městysem s právem pořádat čtyři roční trhy. V roce 1865 dal hraběcí rod Bubnů na Horním Jelení vystavět jednoduchou jednopatrovou budovu zvanou zámek. Ten však nikdy nebyl trvalým sídlem hraběcího rodu. Bubnové bydleli na zámku v Doudlebách. Jelenský zámek byl centrem hospodářského řízení jelenských statků. V roce 1912 bylo Horní Jelení povýšeno na město a dostalo svůj znak. Historický titul města byl Hornímu Jelení navrácen v roce 2006. 

Poslední období rozvoje obcí

V roce 1929 byla na bývalé Vysokomýtské třídě (ulice Kolárského) otevřena nová budova školy. V roce 1948 majetky rodu Bubnů převzal stát a hospodařil na nich formou družstevní velkovýroby v jednotných zemědělských družstvech, lesní porosty byly spravovány podnikem Československé státní lesy. Hraběcí rod Bubnů dostává své majetky zpět v restituci v roce 1994. V období let 1948 - 1989 bylo vybudováno nové fotbalové hřiště, koupaliště, mateřská škola, obchodní středisko včetně obchodu na Dolním Jelení. Byla provedena přístavba a rekonstrukce základní školy, vystavěna řada rodinných a řadových domků včetně bytovek, vybudována hloubková kanalizace, čistička odpadních vod, zavedeno nové osvětlení a místní rozhlas.

Po roce 1989 byla dokončena stavba vodojemu a hloubkové kanalizace s vodovodní sítí, položeny telefonní kabely a provedena plynofikace obcí. Byla provedena přístavba a rekonstrukce školy, byly vystavěny dva nové domy s pečovatelskou službou a provedena rozsáhlá výstavba obecních domů formou dvojdomků a řadových domů. Byla provedena oprava, fary, kostela, byly opraveny modlitebny a kaplička na Dolním Jelení. Novým "kabátkem" se může pochlubit také mateřská školka. Poslední velkou úspěšně zakončenou akcí je další etapa opravy základní školy.

Současnost

V obci žije 1960 obyvatel. Naleznete zde mateřskou školu, základní školu, poštu, 6 restaurací, 3 obchody s potravinami, řeznictví, drogerie, papírnictví, obchod oděvy, elektro, praktického, dětského a zubního lékaře.

 

 

 

 

Menu

Vyhledat v textu

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Návštěvnost stránek

662583