Horní Jelení minimapa
Drobečková navigace

Město Horní Jelení > Dění ve městě > Sport > Sokol

T.J. Sokol Horní Jelení

cvičební rok 2016/2017

Oddíly:

Předškolní děti (od 4 do 6let)

cvičitelka Jitka Štěpánková

cvičí ve středu 16,00 – 17,00

Mladší žáci (1. - 3.třída)

cvičitel Rostislav Kulhánek

cvičí ve středu 15,00 - 16,00

Mladší žákyně (1. - 3.třída)

cvičitelka Jitka Štěpánková

cvičí ve středu 15,00 – 16,00

Starší žákyně  a žáci ( od 4.třídy)

cvičitelka Jana Hořeňovská

cvičí v úterý od 16,00 - 17,00

Cvičení ženy - zdravotní  

cvičitelka Jana Pechová

cvičí ve čtvrtek 18,00 - 19,00

Cyklistika - turistika

vedoucí Vladimír Prudič

Všechny oddíly vyjma cyklistikycvičí v tělocvičně základní školy v Horním Jelení.

Vedení místní jednoty:

Starostka: Renata Šebková

Místostarosta: Radim Pelikán

Jednatelka: Stanislav Šumpík

Členové výboru: Jitka Štěpánková, Jana Nováková, Jana Šmidberská, Jana Pechová, Petr Schejbal

 

Historie:

Dne 4.září 1897 se konala ustavující valná schůze, kde byl zvolen předsedou MUDr. Josef Černohorský, místopředsedou Václav Bezdíček, náčelníkem Josef Formánek.

K jednotě se přihlásilo 5 zakládajících členů, 23 činných členů a 20 přispívajících členů.  Hned  na počátku byl při Jednotě zřízen dámský odbor, který čítal 13 členek, náčelnicí zvolena A.Rautenkrancová. Později přibylo cvičení dorostu, k němuž se přihlásilo 17 jinochů.

Jednota se úspěšně rozrůstala až do období I.světové války, kdy se necvičilo. Poté byla uvedena zase v činnost zasloužilým a obětavým br.starostou Dr. Černohorským, jak v ohledu tělocvičném tak i výchovném na úroveň předválečnou.

Rok 1938 byl rokem X.sletu, na kterém bylo 90 účastníků  jednoty. Byl to však i rok zářijových událostí a konce Masarykovy první republiky. V následujících letech je činnost Sokola postupně omezována a v březnu 1941 úplně zastavena.

První poválečná schůze jelenského sokola se konala ještě v květnových dnech, a to 24.5.1945.

S novou nadějí se rozjíždí sokolská činnost. Ta však trvá pouze tři roky. KSČ předala přípis o vstupu členstva Sokola do „Svazu přátel SSSR“. Postupně se ustupuje od „sokolského“ způsobu života v Jednotě, přechází se na plánování činnosti a následné vyhodnocování. V roce 1953 dochází ke sloučení Tělocvičné jednoty Sokol (označoval se v té době DSO – dobrovolná sportovní organizace) s Tělovýchovnou jednotou Jiskra při závodě Botana. Mizí označení bratr, sestra a používá se soudruh.

Po změně politických poměrů v republice v roce 1989, se uskutečnila 4.4.1991 schůzka více než třiceti zájemců o obnovení činnosti Tělocvičné jednoty Sokol v Horním Jelení. Avšak evidenční lístky pro přihlášení odevzdali pouze manželé Zdeněk a Vlasta Matyášovi  (rok narození 1910 a 1919). Tato nepříznivá skutečnost se nedala změnit a zůstalo jen věřit, že se v budoucnu podaří činnost obnovit.

Druhý pokus o obnovu činnosti probíhal od 3.2.1995, kdy byl na první schůzi za účasti osmi bývalých členů zvolen starostou jednoty br. Stanislav Kvasnička. Na vlané hromadě v roce 1997 bylo přijato usnesení, ve kterém T.J.Sokol Horní Jelení  vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji členské základny i možnostem zajištění finančních prostředků pověřuje Sokolskou župu Východočeskou – Pippichovu k zahájení jednání s ČSTV o vydání sokolského majetku na Horním Jelení a jeho převzetí.

Konečně třetí snaha o obnovení činnosti na konci roku 2004 se podařila. V březnu 2005 se konala ustavující valná hromada, starostou jednoty byl zvolen starosta obce Jan Štancl.

 

  

  

 

 

Menu

Vyhledat v textu

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Návštěvnost stránek

662575