Horní Jelení minimapa
Drobečková navigace

Město Horní Jelení > Dění ve městě > Kam na výlet v okolí > Pěší výlety

Pěší výlety

Trasa č. 1 Pětinoha, Hanzlíkovec, luka

Vyjdeme z náměstí od centrálního značení u Měst. úřadu po zelené tur. značce jižním směrem. Za hřbitovem tato značená cesta odbočí vlevo k hájovně. Bohužel pro novou zástavbu není vidět kdysi překrásný výhled na panorama Orlických hor a Krkonoše (Sněžku). Sejdeme kaštanovou alejí z mírného kopce do míst zvaných „V Jezírkách“. Ke konci kaštanové aleje se nám otevře na SV výhled na luka k Dolnímu Jelení, která byla v minulosti rybníkem a na hlavní hřeben Orlických hor.Po asi 1 km po této cestě přijdeme na rybník Pětinoha (místní mu říkají Pletinoha), kde uprostřed hráze je tur. značení. Pokračujeme po hrázi a 100m za jejím koncem odbočíme ze zeleného značení vlevo  a asi po 300m na první křižovatce lesních svozových cest opět vlevo a přijdeme na hráz rybníka „Hanzlíkovec“ (každoročně zde hnízdí labutí pár). Stále pokračujeme po této pískové cestě. Vlevo se nám otevře výhled na kopeček s Horním Jelením. Po chvíli přijdeme na lesní rozcestí se starým dubem a skautskou základnou vpravo. Zde odbočíme vlevo do luk a po pravé straně melioračního potoka (proti směru jeho toku) jdeme asi necelé 2 km lukami do lesa. Procházíme kolem dvou velkých mysliveckých posedů. Přijdeme zpět na zelené značení a nám již známou kaštanovou alej. V těchto lukách není zvláštností spatřit akrobatické letce - chráněné čejky a káně lesní. Tudy se vrátíme kolem hájovny na Horní Jelení a posilnit se můžeme u Fanouška v restauraci „U Pytláka“ k níž odbočíme za hájovnou vyšlapanou polní stezkou - 300m. Příjemná odpolední procházka s délkou asi 5.5 km.

Horní Jelení - mapa

Trasa č.2 na Salaše

Vyjdeme z náměstí od centrálního značení u Měst. úřadu a jdeme západním směrem po modře značené tur. cestě po silnici směrem na Ostřetín. Na křižovatce se na tuto procházku můžete posilnit v příjemné a čisté restauraci „U Floriána“. Na konci Horního Jelení po levé i pravé straně projdete kolem, pro H. Jelení významného podniku Huck a jakmile vejdete po silnici do lesa značená cesta po 70 m odbočí ze silnice vpravo a asi po 150m vlevo, příjemným lesem, kde jednu chvíli se otevře v průseku impozantní výhled na Českomoravskou vrchovinu s TV vysílačem „Krásno“. Pokračujeme dál, až ke komunikačnímu vysílači T-Mobile a jsme na lukách zvaných Salaše a dle tur. značení jsme Nad vinicí. Zde odbočíme vpravo, na sever mírně dolů travnatou cestou přes celé salaše a vejdeme do lesa. Přibližně po 150m cesty lesem přijdeme kolmo na cestu a dáme se vpravo, východním směrem. Po této cestě dojdeme k letnímu táboru „Radost“ a po pár metrech k mysliveckému zařízení “U nory“. Dále po cestě zpět na Horní Jelení kolem lesního dolíčku „ V terénkách“ a vyjdeme opět na křižovatce u známé restaurace.

Celá trasa měří 5,5km. V jarním období je na Salaších cesta rozbahněná.

Možná varianta: ze Salaší pokračujeme po modrém značení ještě 3km (po Hradcích) na „Hradiště“,  zde se dáme po lesní cestě asi 150 m od značení vpravo a od okraje luk nad Velinami je nádherný panoramatický výhled na celé Orlické hory. Poté můžeme pokračovat do Holic a vrátit se autobusem, nebo se vrátit po stejné cestě. Délka této varianty je 11 km příjemným převážně smíšeným bukovým lesem. Doporučuji na podzim.

Horní Jelení - mapa

Trasa č. 3 do Vysoké u Holic

Vyjdeme z náměstí od centrálního značení u Měst. úřadu po zelené tur. značce směr rybník Lodrant. Ta nás zavede do lesa kolem čerpací stanice městského vodovodu a přijdeme na rozcestí šesti cest. My půjdeme tou prostřední přímo v našem příchozím směru směr JZ a po 150 m scházíme z prudkého kopce dolů na cestu s jemným i hlubším pískem na silnici po níž se dáme vlevo. Na začátku vesničky Vysoká u Holic nám jako orientace poslouží autopark známé nákladní přepravy Šmidberský. Projdeme vesnicí a 70m před hlavní silnicí č. 35 je po levé straně malá, útulná pizzérie. Odtud se posilněni vrátíme po naší příchozí cestě asi 100m, odbočíme ze silničky vpravo k místnímu fotbalovému hřišti, které obejdeme a stále po této cestě pokračujeme loukami k lesu, kde se cesta stočí vlevo a do krátkého kopce. Po chvíli se přidá zelené tur, značení. Po něm se vrátíme na Horní Jelení.

Trasa měří 7km a ta pizza Vám bude jistě chutnat.

Varianta :  (značena na mapce zeleně)Pokud nechceme jít do Vysoké u Holic, odbočíme před silnicí vlevo podél lesa mírným stoupáním a stále se držíme jeho okraje podél luk dokud nepřijdeme na zeleně zn. tur. cestu. Odbočíme na ni vlevo severním směrem a vrátíme se na Horní Jelení. Cesta vede pod Blanickou strání a doporučujeme projít v podvečer před západem slunička.

Horní Jelení - mapa

Trasa č. 4 po Šachováku

Vyjdeme z náměstí od centrálního značení u Měst. úřadu po zelené tur. značce východním směrem po silnici ke kostelu Sv. Trojice. Scházíme dolů a vpravo míjíme zámek rodu z Bubna a Litic a pod kopcem pilu, kdysi významného podnikatele a prvního dodavatele el. energie pro místní osvětlení v našem městečku, pana Blažka. Před čistírnou odpadních vod nás značení odkloní vlevo ze silnice na polní a poté lesní cestu zvanou „Šachovský alej“. Vlevo míjíme odpočinkové místo s mapkou podorlicka. Lukami procházíme k lesu, kde po levé straně bylo v předválečných letech umístěno přírodní divadlo. V lese projdeme první a druhou křižovatku lesních cest přímo, stále po žluté tur. zn. a na třetí křižovatce opustíme tur. značení, odbočíme vlevo a přijdeme na silnici spojující H.Jelení a Borohrádek, v místech „nad dubem“ silnici přejdeme kolmo a přímým směrem pokračujeme dál podél oplocenky lesoškolky. Na dalším křížení cest zahneme vlevo a pokračujeme stále podél oplocenky jižním směrem k Hornímu Jelení. Přejdeme asfaltovou silničku jdoucí do Velin a stále stejným směrem se vrátíme na Horní Jelení. Příjemná odpolední procházka s možností nálezu hub a borůvek. Trasa měří necelých 6 km a je vhodná i pro treková kola.

Horní Jelení - mapa

Trasa č. 5 – do Velin a zpět – lesní okruh

Vyjdeme z náměstí od centrálního značení u Měst. úřadu po zelené tur. značce západním směrem na křižovatku s restaurací u Floriána. Zde odbočíme vpravo a za poslední zahrádkou po levé straně odbočíme vlevo do lesa. Míjíme myslivecké zařízení vlevo „U nory“ a hned vpravo letní rekreační zařízení „Radost“  a stále po této cestě pokračujeme přes tur. značené místo „Na spáleništi“ do Velin, kde scházíme dolů kolem nových pěkných rodinných domků na silničku. Zde odbočíme vpravo, vyjdeme z Velin k již nefukčnímu koupališti a nad napájecím rybníčkem pro lesoškolky stále po asfaltové silničce dojdeme k počátku lesoškolek (po levé straně) a zde odbočíme vpravo k Hornímu Jelení.

Okruh měří do 6km a je vhodny i pro kola.

Horní Jelení - mapa

Pro jelenské webové stránky připravil Vladimír Prudič

Menu

Vyhledat v textu

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Návštěvnost stránek

662576