Menu

Pasování na čtenáře

Školní rok se chýlí ke svému konci, už i nejmladší žáci znají všechna písmenka, začínají sami číst a otevírá se jim svět poznání a fantazie ukrytý na stránkách knih. Nastává ten pravý čas pro návštěvu knihovny. Knihovna nabízí malým začínajícím čtenářům klíč, který otevírá dveře k aktivní zábavě i poznání. Četba rozvíjí slovní zásobu dítěte a jeho fantazii. Obrázkové knížky, první čtení a další publikace pomohou dítěti vstoupit do světa, který nemá hranice.

Slavnostní uvedení prvňáčků mezi čtenáře se uskuteční v pátek 14. června 2019 v 15,30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu. Děti při této nevšední události prokáží znalost písmenek přečtením krátkého textu. Zároveň složí slib čtenáře, ve kterém se zavazují, že budou dobrými kamarády s knihami, a že se o knihy budou pečlivě starat. Po splnění úkolu a složení slibu je král Petr I. z království hornojelenského mečem popasuje na čtenáře.

Domů si děti za odměnu odnesou pamětní list, rytířský glejt a pohádkový dárek.

Přijít povzbudit své děti mohou nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale i veřejnost.

Na setkání s Vámi se těší knihovnice Jana Pechová

27.05.2019 v 10:03