Menu

Pečené čaje jinak...

Kdo chce přispět aneb pečené čaje jinak?

Vážení obyvatelé našeho městečka, dovolujeme si vás oslovit s prosbou pro účel dobré věci.

Jako každým rokem v podzimní čas pečeme za pomoci několika dobrovolnic Jelenské pečené čaje, které se potom prodávají na Jelenských adventních trzích. Výtěžek z tohoto prodeje je použitý jako dar potřebným lidem.

Letos bychom chtěli požádat o spolupráci i vás, šikovné hospodyňky a kutily, vás všechny, kteří máte šikovné ruce a měli byste zájem přispět nějakou zavařeninou, sirupem nebo i jinými výrobky z domácích dílen. Tyto výrobky by se shromažďovali v měsíci listopadu na MÚ, prodávat se budou na adventních trzích v neděli 1. prosince. Výtěžek opět půjde na charitativní účel.

Předem velmi děkujeme a věříme, že se do této dobročinné akce zapojíte.

Kulturní komise

31.07.2019 v 07:32