Menu

Svoz bioodpadu

Označení popelnic

Upozorňujeme občany, že při svozu bioodpadu je třeba mít popelnici řádně označenou samolepkou "Bioodpad", kterou obdržíte na městském úřadě v kanceláři č. 1. Je třeba aby byly označené i Vámi zakoupené nádoby, které jste neobdrželi od města. Bez tohoto označení nemusí být popelnice firmou Odeko vyvezena. 

Děkujeme za pochopení.

08.08.2019 v 10:05