Menu

Upozornění lékaře

Ordinace MUDr. Zdražila v souvislosti s šířící se nákazou koronavirem žádá všechny pacienty, kteří se vrátili z rizikové oblasti a mají příznaky nemoci: horečku nad 38°C, kašel a dýchací obtíže, aby nevstupovali do ordinace ani do čekárny a telefonicky kontaktovali praktického lékaře, nebo přímo Krajskou hygienickou stanici Pardubice na tel. č. 602 730 251. Děkujeme za pochopení.

04.03.2020 v 12:38