Menu

Místní poplatky a úhrady

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

výše ročního poplatku rok 2021:
dospělá osoba, rok narození 2005 a starší: 750 Kč
dítě, rok narození 2006 - 2021: 450 Kč

01/2006

02/2006

03/2006

04/2006

05/2006

06/2006

07/2006

08/2006

09/2006

10/2006

11/06

12/06

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

děti narozené v roce 2021:

01/21

02/21

03/21

04/21

05/21

06/21

07/21

08/21

09/21

10/21

11/21

12/21

450

413

375

338

300

263

225

188

150

113

75

38

rekreační objekt (trvale neobydlený): 750 Kč

splatnost poplatku: 30.9.2021, do 31.3.2021 nutné uhradit alespoň 50 % ročního poplatku

číslo účtu 125456116/0300
variabilní symbol: (xxx = číslo popisné / evidenční - chaty)
Horní Jelení 13373xxx 
Dolní Jelení 13371xxx
Rousínov 13372xxx
chaty 13370xxx

Místní poplatek ze psů

majitel psa1 pes2 psi3 psikaždý další pes
dospělý

100 Kč

250 Kč

400 Kč

+ 150 Kč

důchodce

50 Kč

125 Kč

200 Kč

+ 75 Kč

osvobození od poplatku:
- osoby nevidomé, bezmocné a ZTP,
- osoby provádějící výcvik doprovodných psů,
- osoby provozující útulek pro ztracené a opuštěné psy,
- osoby, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

splatnost poplatku: 31.3.2021

číslo účtu: 125456116/0300

variabilní symbol: (xxx = číslo popisné/evidenční)
Horní Jelení 13413xxx
Dolní Jelení 13411xxx
Rousínov 13412xxx

Poplatek z hrobového místa

číslo účtu 125456116/0300

variabilní symbol: 3632xxxx (xxxx = číslo hrobu)

Předplatné Jelenských listů

Rádi bychom vám i v roce 2021 nabídli předplatné JL s donáškou až do domu, bez navýšení ceny, tedy za 10 Kč/číslo.

Předplatné na 12 výtisků (120 Kč/rok) je možné uhradit v hotovosti na úřadě, nebo přímo na účet města číslo účtu 111884443/0300 nebo 125456116/0300

variabilní symbol: (xxx = číslo popisné / evidenční)

Horní Jelení 33493xxx 

Dolní Jelení 33491xxx

Rousínov 33492xxx

chaty 33490xxx

Příklad: platím donášku JL do č.p. 5 Dolní Jelení: použiji v.s. 33491005. Pokud chcete odebírat například 2 ks, stačí uhradit na výše uvedený variabilní symbol 240 Kč. Platba by měla být provedena do  15. 1. 2021. První číslo, které bude distribuováno do domácností, vyjde 1. 2. 2020 (1/2020). Poslední číslo 12/2020 vychází o Vánocích (v prosinci vycházejí čísla dvě).

Základní informace

Město Horní Jelení
náměstí Komenského 114,
533 74 Horní Jelení

Úřední hodiny
PO: 8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00
ST:  8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00

E-mail: obec@hornijeleni.cz
Telefon: 466 673 120

Důležité údálosti

V nejbližší době nebyla nalezena událost.

Novinky na úřední desce

Svoz odpadu

Příští úterý se odváží BIO odpad.

Odběr novinek e-mailem

Registrovat se můžete ZDE.