Menu

Místní poplatky a úhrady

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

výše ročního poplatku rok 2020:
dospělá osoba, rok narození 2004 a starší: 650 Kč
dítě, rok narození 2005 - 2020: 350 Kč

01/2005

02/2005

03/2005

04/2005

05/2005

06/2005

07/2005

08/2005

09/2005

10/2005

11/05

12/05

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

děti narozené v roce 2020:

01/20

02/20

03/20

04/20

05/20

06/20

07/20

08/20

09/20

10/20

11/20

12/20

350

321

292

262

233

204

175

146

117

87

58

29

rekreační objekt (trvale neobydlený): 650 Kč

splatnost poplatku: 30.9.2020, do 31.3.2020 nutné uhradit alespoň 50 % ročního poplatku

číslo účtu 111884443/0300 nebo 125456116/0300
variabilní symbol: (xxx = číslo popisné / evidenční - chaty)
Horní Jelení 13373xxx 
Dolní Jelení 13371xxx
Rousínov 13372xxx
chaty 13370xxx

Místní poplatek ze psů

majitel psa1 pes2 psi3 psikaždý další pes
dospělý

100 Kč

250 Kč

400 Kč

+ 150 Kč

důchodce

30 Kč

75 Kč

120 Kč

+ 45 Kč

osvobození od poplatku:
- osoby nevidomé, bezmocné a ZTP,
- osoby provádějící výcvik doprovodných psů,
- osoby provozující útulek pro ztracené a opuštěné psy,
- osoby, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

splatnost poplatku: 31.3.2020

číslo účtu 111884443/0300 nebo 125456116/0300

variabilní symbol: (xxx = číslo popisné/evidenční)
Horní Jelení 13413xxx
Dolní Jelení 13411xxx
Rousínov 13412xxx

Poplatek z hrobového místa

číslo účtu 111884443/0300 nebo 125456116/0300

variabilní symbol: 3632xxxx (xxxx = číslo hrobu)

Předplatné Jelenských listů

Rádi bychom vám i v roce 2020 nabídli předplatné JL s donáškou až do domu, bez navýšení ceny, tedy za 10 Kč/číslo.

Předplatné na 12 výtisků (120 Kč/rok) je možné uhradit v hotovosti na úřadě, nebo přímo na účet města číslo účtu 111884443/0300 nebo 125456116/0300

variabilní symbol: (xxx = číslo popisné / evidenční)

Horní Jelení 33493xxx 

Dolní Jelení 33491xxx

Rousínov 33492xxx

chaty 33490xxx

Příklad: platím donášku JL do č.p. 5 Dolní Jelení: použiji v.s. 33491005. Pokud chcete odebírat například 2 ks, stačí uhradit na výše uvedený variabilní symbol 240 Kč. Platba by měla být provedena do  15. 1. 2020. První číslo, které bude distribuováno do domácností, vyjde 1. 2. 2020 (1/2020). Poslední číslo 12/2020 vychází o Vánocích (v prosinci vycházejí čísla dvě).