Menu

Místní poplatky a úhrady

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

výše ročního poplatku rok 2019:
dospělá osoba, rok narození 2003 a starší: 650 Kč
dítě, rok narození 2004 - 2019: 350 Kč

01/2004

02/2004

03/2004

04/2004

05/2004

06/2004

07/2004

08/2004

09/2004

10/2004

11/04

12/04

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

děti narozené v roce 2019:

01/19

02/19

03/19

04/19

05/19

06/19

07/19

08/19

09/19

10/19

11/19

12/19

350

321

292

262

233

204

175

146

117

87

58

29

rekreační objekt (trvale neobydlený): 650 Kč

splatnost poplatku: 30.9.2019, do 31.3.2019 nutné uhradit alespoň 50 % ročního poplatku

číslo účtu 111884443/0300 nebo 125456116/0300
variabilní symbol: (xxx = číslo popisné / evidenční - chaty)
Horní Jelení 13373xxx 
Dolní Jelení 13371xxx
Rousínov 13372xxx
chaty 13370xxx

Místní poplatek ze psů

majitel psa1 pes2 psi3 psikaždý další pes
dospělý

100 Kč

250 Kč

400 Kč

+ 150 Kč

důchodce

30 Kč

75 Kč

120 Kč

+ 45 Kč

osvobození od poplatku:
- osoby nevidomé, bezmocné a ZTP,
- osoby provádějící výcvik doprovodných psů,
- osoby provozující útulek pro ztracené a opuštěné psy,
- osoby, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

splatnost poplatku: 31.3.2019

číslo účtu 111884443/0300 nebo 125456116/0300

variabilní symbol: (xxx = číslo popisné/evidenční)
Horní Jelení 13413xxx
Dolní Jelení 13411xxx
Rousínov 13412xxx

Poplatek z hrobového místa

číslo účtu 111884443/0300 nebo 125456116/0300

variabilní symbol: 3632xxxx (xxxx = číslo hrobu)

Předplatné Jelenských listů

Rádi bychom vám od roku 2019 nabídli předplatné JL s donáškou až do domu, bez navýšení ceny, tedy za 10 Kč/číslo.

Předplatné na 12 výtisků (120 Kč/rok) je možné uhradit v hotovosti na úřadě, nebo přímo na účet města číslo účtu 111884443/0300 nebo 125456116/0300

variabilní symbol: (xxx = číslo popisné / evidenční)

Horní Jelení 33493xxx 

Dolní Jelení 33491xxx

Rousínov 33492xxx

chaty 33490xxx

Příklad: platím donášku JL do č.p. 5 Dolní Jelení: použiji v.s. 33491005. Pokud chcete odebírat například 2 ks, stačí uhradit na výše uvedený variabilní symbol 240 Kč. Platba by měla být provedena do  20. 1. 2019. První číslo, které bude distribuováno do domácností, vyjde 1. 2. 2019 (1/2019). Poslední číslo 12/2019 vychází o Vánocích (v prosinci vycházejí čísla dvě).