Menu

Odpady

2020

První svoz bioodpadu v roce 2020 se uskuteční v úterý 31.3.2020.

Sběrný dvůr je od března 2020 otevřen vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin.

Do sběrného dvora lze ukládat všechny typy odpadů, vč. nebezpečného.

Svoz bioodpadu bude probíhat vždy každý sudý týden v úterý (počínaje předem avizovaným dnem v březnu).

Svoz komunálního odpadu bude probíhat (od jara do podzimu) vždy každý lichý týden v úterý. Po ukončení svozu bioodpadu pak každý týden.

Svoz a likvidaci odpadů zajišťuje:

ODEKO s.r.o.,Smetanova 395,517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 62062760
Tel: 494 320 432
Mob. 630 520 974

Skládka ODEKO s.r.o.
Tel.: 494 372 182
Mob.: 603 813 310

U uvedené společnosti lze objednat kontejner na odvoz většího množství velkoobjemového odpadu, stavební suti, střešní krytiny a pod.

Svozovým dnem popelnic z domácností je úterý.

Na tříděný odpad jsou v našem městě rozmístěny sběrné nádoby na sklo, plasty a papír, elektroodpad.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY?

Výpočet poplatku za odvoz odpadu najdete v odd. městský úřad / místní poplatky.

Sběrná místa tříděného odpadu v našem městě

 • U bývalé Jednoty jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír, kovy, vyřazené oblečení a vyřazené elektrospotřebiče.
 • U DPS Sokolova jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír, kovy a komunální odpad.
 • U DPS K Dubu jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír, kovy, komunální odpad a v letních měsících pro chataře kontejnery na bio odpad.
 • U základní školy jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír, kovy, vyřazené elektrospotřebiče a komunální odpad.
 • Na kruhovém objezdu u zámku jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír a kovy.
 • V Sídlišti 1.máje jsou umístěny kontejnery na plasty, barevné sklo, papír a kovy.
 • V ulici Dukelská jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír, kovy a vyřazené elektrospotřebiče.
 • V ulici Dvorská jsou umístěny kontejnery na plasty, barevné sklo, papír a kovy.
 • V ulici Kpt. Jaroše jsou umístěny kontejnery na plasty, barevné sklo, papír, kovy a komunální odpad.
 • V ulici U Kříže jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír, kovy a vyřazené oblečení.
 • V Dolním Jelení jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír, kovy, komunální odpad a vyřazené elektrospotřebiče.
 • V Rousínově jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír a kovy.
 • Na sběrném dvoře jsou umístěny kontejnery na plasty, čiré a barevné sklo, papír, kovy, komunální odpad, bio odpad a vyřazené oblečení. Dále na sběrný dvůr můžete uložit dřevo, velkoobjemový odpad, vyřazenou elektroniku a elektrospotřebiče, nebezpečné látky, nebo pneumatiky. Seznam všech povolených odpadů

Základní bezpečnostní pravidla pro návštěvníky sběrného dvora