Menu

Služby

1. Svatební obřady

Městský úřad Horní Jelení nabízí uskutečnění svatebního obřadu. Oddávací dny jsou pátky a soboty, je možné se domluvit i mimo tyto dny. K dispozici je zrekonstruovaná obřadní síň, svatbu lze za správní poplatek 1000 Kč uskutečnit i mimo obřadní síň. K dispozici jako oddávající je starosta, místostarosta a tři další zastupitelé. Svatební obřad je tvořen „na míru“ snoubencům. Veškeré další informace vám budou podány v kanc. č. 3, odd. matriky.  

2. Czech POINT

Co je Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT?

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnosteneského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
 • a jiné výpisy

Ceník

EvidenceCena za první stranuCena za každou další započatou stranu
Obchodní rejstřík100,- Kč50,- Kč
Živnostenský rejstřík100,- Kč50,- Kč
Katastr nemovitostí100,- Kč50,- Kč
Rejstřík trestů100,- Kč  0,- Kč

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík: IČO subjektu
 • Živnostenský rejstřík: IČO subjektu, fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí: název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Pracovní doba:

O výpis z CZECH POINTU si můžete zažádat v úřední a v případě nouze i mimo úřední dny v kanceláři č.3 a č. 1.

úřední dny: pondělí, středa 8:00-11:00, 12:30-17:00

Pro obce

Od 7. dubna 2008 je v provozu pro zaměstnance úřadů, které provozují Czech POINT, helpdesk.
Pracovníci helpdesku jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy v pracovní dny mezi 8 a 18 hod.

Telefonní číslo: 844 147 148
Emailová adresa: helpdesk-czechpoint@cpost.cz

3. místní hospodářství

Ceník služby MH:

ceny platné od 1.11.2023

 

Velký traktor            700 Kč/hod.

Malotraktor             400 Kč/hod.

Velká sekačka         300 Kč/hod.

Malá sekačka          240 Kč/hod.

Křovinořez               240 Kč/hod.

Plotostřih                 240 Kč/hod.

Obsluha                   220 Kč/hod.  – stroje nelze zapůjčit bez obsluhy