Menu

Sociální služby

Pečovatelské služby

V Horním Jelení je hlavním provozovatelem pečovatelských služeb společnost SKP Centrum o.p.s., vše o poskytovaných službách se dozvíte na těchto webových stránkách: https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-projekty/pecovatelska-sluzba-horni-jeleni

Domy s pečovatelskou službou (DPS)
Sokolova 555 a DPS K Dubu 702  Horní Jelení

Podmínky pro umístění: přidělení starobního důchodu nebo plně invalidního důchodu, soběstačnost, schopnost základní sebeobsluhy. Zájemce o byt v DPS vyplní, podepíše a Městskému úřadu v Horním Jelení doručí Žádost o umístění do DPS včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tato žádost je po schválení v radě města zařazena do pořadníku žadatelů. Dojde-li na žadatele řada, je kontaktován a je mu nabídnut konkrétní byt. V případě, že žadatel projeví o byt zájem, je třeba neprodleně doručit souhlas lékaře s umístěním v DPS. Poté znovu rada města schvaluje přidělení konkrétního bytu již konkrétnímu žadateli a následně je vyhotovena nájemní smlouva, ke které je vždy vyžadován ručitel.

Žádost o umístění do DPS ZDE.

Simeon

Vše o Simeonu, domovu s respitní péčí provozovaném společností SKP Centrum o.p.s., se dozvíte na těchto webových stránkách: https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-projekty/domov-simeon.