Menu

Místní vyhlášky, evidence platných právních předpisů města a usnesení zastupitelstva

Název vyhláškyÚčinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/99 obce Horní Jelení, kterou se vydává požární řád
01.10.1999
Obecně závazná vyhláška č. 6/99 obce Horní Jelení, kterou se ruší Vyhláška č. 12a/99 obce Horní Jelení o ochraně nočního klidu a k zabezpečení veřejného pořádku
10.01.2000
Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 obce Horní Jelení, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/99
01.02.2000
Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 obce Horní Jelení, kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č.1/99 ve znění vyhlášky č.2/2000
15.02.2001
01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Horní Jelení č. 3/2006, o závazných částech změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Horní Jelení, kterou se doplňuje OZV č. 11/98 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Horní Jelení ve znění OZV č. 3/200001.11.2006
Nařízení města Horní Jelení č. 4/2006 o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro její malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí05.01.2007

Obecně závazná vyhláška města Horní Jelení č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Horní jelení a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Příloha k vyhlášce 1/2007 - vymezená prostranství

17.07.2007
Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o požární ochraně2.12.2008
Obecně závazná vyhláška města Horní Jelení č. 1/2009 (doplnění vyhlášky kterou se vydává požární řád)
Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích1.1.2011

Město Horní Jelení Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

13.04.2012
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, kterou se ruší OZV č. 1/2003 o místním poplatku za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

 

 

Tržní řád Města Horní Jelení 1/2015

25.2.2015

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2015 o pohybu psů na veřejných prostranstvích

28.3.2015
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015 o veřejném pořádku24.4.2015
  
Obecně závazná vyhláška o dani z nemovitosti 1/20161.1.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu26.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství                16.12.2020

Obecně závazná vyhláška č.2/2020 O místním poplatku ze psů                                                           16.12.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů                                                                        16.12.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství        17.03.2021

Řád veřejného pohřebiště města Horní Jelení                                                                                       27.7.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ZákonPopis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb.Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb.Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb.O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb.O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb.Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb.O obcích
zákon č. 72/2012 Sb.O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb.O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb.O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb.O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb.Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb.Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb.O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb.O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb.O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Základní informace

Město Horní Jelení
náměstí Komenského 114,
533 74 Horní Jelení

Úřední hodiny
PO: 8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00
ST:  8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00

E-mail: obec@hornijeleni.cz
Telefon: 466 673 120

Důležité údálosti

V nejbližší době nebyla nalezena událost.

Novinky na úřední desce

Svoz odpadu

Příští úterý se odváží BIO odpad.

Odběr novinek e-mailem

Registrovat se můžete ZDE.